Kadın.Net

İskelet Sistemi ve Hastalıkları

Ağız Hastalıkları, Akciğer Hastalıkları, Bademcik Hastalıkları, Bağırsak Hastalıkları, Bel Hastalıkları, Beyin Hastalıkları, Böbrekler ve İdrar Yolları Hastalıkları, Bulaşıcı Hastalıklar, Cinsel Hastalıklar, Deri (Cilt) Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Hormon Hastalıkları, İç Hastalıklar, İskelet Sistemi ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları, Kalıtsal Hastalıklar, Kalp Hastalıkları, Kan Hastalıkları, Karaciğer Hastalıkları, Kemik ve Eklem Hastalıkları, Kulak Hastalıkları, Sindirim Sistemi ve Hastalıkları, Solunum Sistemi ve Hastalıkları, Ruhsal ve Sinir Hastalıkları

Bel Fıtığı
Bel Fıtığı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Yaratılıştan gelen bir özellik olarak insanoğlu ayakta dursun diye kemikler arasına küçük yastıklar yerleştirilmiştir üstelikte çok güzel bir şekilde dizayn edilmiştir. Bu yastıklar yumuşak kemikler serttir. Yastıkların görevi aynen arabaların amörtisförleri gibi balansı sağlamak yani...
Als Hastalığı Hakkında Bilmediklerimiz
  Als Hastalığı(Kas Erimesi)(Amiyotrofik Lateral Skleroz) Eğer bu belirli bir şikayetin sebebi ise buna semptom denir. Eğer bu şikayet hekimin bir bulgusuysa, o zaman o bir işarettir. Kas hastalıkların neredeyse hepsi, kas erimesine sebep olabilir düzeydedir. Çok farklı durumlar nedeniyle bu şikayetler, hastalıklar...
Boyun Sağlığı İçin Yastık Ve Yatak Seçimi
Boyun sağlığındaki en spekülatif konu, hangi tür yastığı seçmek ve hangi tür yatağı almaktır. Esasında en çok dikkat edilmesi gereken konu ise insanların yatış pozisyonlarının ne olduğudur. İstatistiksel olarak bakıldığında insanların yüzde otuz, otuz beşi sırt üstü yatmaktadır. Yüzde altmışı...
Sırt Neden Ağrır?
Sırt ağrısının en büyük nedenlerinden bir tanesi duruş ve pozisyon bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Ama sırt ağrıları genelde yanlış yapılan sporlardan, oturma bozukluklarından, birtakım genetik hastalıklardan veya birtakım dahili problemlerden dolayı ağrıyabilecek nedenler arasında sayılabilir. En büyük neden pozisyon bozukluğudur. Postür bozukluğunu...
Kasık Fıtıkları
Vücudumuzun çok değişik yerlerinde fıtıklar olabilir. Bel fıtığından tutunda, insanın beyninde ki fıtıklaşmaya veya vücudun başka yerlerine kadar fıtıklaşmalar olabilir. Fıtık dediğimiz hastalık, vücuttaki mevcut,  normal anatomik bir yapının, yine vücudumuzdaki normal bir anatomik yapıya doğru hareket etmesi, yer değiştirmesinden...
Menüsküs
Menüsküsler diz eklemlerimizde bulunan hilal ve yarım ay şeklinde kıkırdak benzeri bir yapıdır. Her insanda bulunur. Yani zannedildiği gibi menüsküs bir hastalık değildir. Yırtıklar ve başka hastalıklar olduğu zaman hastalık halini alır. Normalde her insanda bulunan, yük taşıyan, kıkırdağın beslenmesine...
Kemik
Kemik, omurgalılarda iskeleti oluşturan beyazımsı, sert maddelere verilen ad. Kemikler, bir yandan iskelete güçlü bir yapı kazandırırken, öte yandan kasların bağlantı noktası, mineral tuzların deposu ve kan hücrelerinin üretim yeri işlevlerini üstlenmişlerdir. Her kemik, kolagen doku ya da katılgan doku...
Omurlar
Omurgayı meydana getiren ke­mikler. Bildiğimiz gibi omurga, insanı da içeren omurgalılar olarak adlandırılan bir grup hayvanın iskeletin ana eksenini, te­melini oluşturmaktadır. Vücudun*her seg-menter bölümü için görevli omurlar var­dır. Bunlar gövdeye hem esneklik, hem de güç kazandıracak şekilde özelleşmişlerdir. Boyundaki omurlar...
Omurilik
OMURİLİK Merkez Sinir Sisteminin kafatasının dışında kalan bölümü. Kafata­sının tabanında medulla oblongatayt (omu­rilik soğanı, soğanilik) yaparak beyinle bir­leşir ve omurların oluşturduğu bir kemik kanal içerisinde aşağıya doğru uzanır. Ke­mikle omurilik arasında beyin zan olarak adlandırılan bağ dokusundan yapılma üç zar...
İskeletin Bölümleri Görevleri ve Özellikleri
İskelet Sisteminin Görevleri İskelet vücudumuzun genel itibariyle çatısını oluşturan bir topluluktur. Vücudun dik bir şekilde durmasını ve sert kalmasını sağlamakla görevlidir. Bunun yanı sıra bir diğer görevi ise iç organlarımızı dışarıdan gelebilecek herhangi bir zarara karşı korumaktır. İskelet sistemi iç organlarımızı...
Kadın sitemap, Dekorasyon sitemap, Yemek Tarifleri sitemap Sağlık Sitesi Yandex.Metrica