Kadın.Net

İlaçlar

İlaçlar

İLAÇLAR Biyolojik sistemleri etkileyen kimyasal maddelerdir. Genel olarak bunlar, hastalıkları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılır. Ancak afyonun narkotik türevleri. Amfe­taminler, Barbitüratlar ve es­rar, sağladıkları psikolojik etkileri nedeniy­le kullanılır ve kolayca alışkanlık yapar. Birçok ilaç, vücutta doğal olarak yapılan kimyasal maddelere benzer ya da onların tıpkısıdır. Bu neden­le benzeri ya da tıpkısı oldukları madde (örneğin tiroid hormonu) eksik olduğun­da onun yerini tutmak ya da Steroidler’de ve Doğum Kontrolü hapla­rında olduğu giüi anormal konsantrasyonlar­da ortaya çıkan etkileri meydana getirmek amacıyla kullanılırlar. Başka bazı ilaçların özel mekanizmaları aksattıkları ya da nor­mal bir olaya karşı çıktıkları bilinmektedir. Birçok ilaç başka biyolojik sistemlerden, yani mantarlardan, bakterilerden  veya bit­kilerden  elde edilmektedir. Birçok başka ilaç da doğal ürünlerin kim­yasal yapılarında meydana getirilen küçük değişikliklerle elde olunur. Ayrıca tümü ile sentetik nitelik taşıyan çok sayıda ilaç da vardır (örneğin barbitüratlar). Bunların ba­zılarının yapısı, doğal olarak bulunan ilaç­ların aktif bölümleri üzerine kurulmuştur (örneğin sıtma tedavisinde kullanılan ilaç­ların birçoğunun temelinde, kinin vardır). Hastalık durumlarının tedavisi için ilaç kullanılırken, ilacın ağız yolundan kullanı­labilir olması tercih nedenidir. Yani ilaç midenin asit ortamından ve sindirim siste­minin enzimlerinden etkilenmemizin vücu­da girebilmelidir. İlaçların çoğu bu şekilde alınır; ancak feısülin  gibi bazıları için böyle bir durum söz konusu olmadığın­dan ilaç zerk (iğne ile şırınga), yoluyla1 vücuda verilir. Kusma veya mide-barsak kanalı hastalıkları nedeniyle olağan emilme olmayan durumlarda da bu yolu kullanmak gerekir. -Bir ilacın etkinliğini tayin eden faktör, hemen her zaman için onun kan veya dokulardaki düzeyidir. Bu düzeyleri etkileyen faktörlerden birkaçını ise, şöyle sıralayabiliriz: İlacın vücuda gir­diği yol, vücuttaki dağılım hızı, plazma proteinlerine veya yağlara bağlanma ora­nı, yıkılma (karaciğerde) ve atılma (böb­reklerden) hızlan, hastalığın boşaltım or­ganları üzerindefci etkileri vç. birlikte alı­nan ilaçların birbirlerine karşı olan etki­leri. Bunun yanısıra ilaçların etkinlik de­receleri ve neden oldukları istenmeyen yan-etkiler de kişiden Kişiye değişebilmek­tedir. Yan etkilerin nedeni, ilacın aynı an­da birkaç sisteme birden etki etmesidir. Yan etkiler hiçbir Özellik göstermeyebilir (bulantı, ishal, kırıklık, deri döküntüleri) alerjik alabilir  ya da ilaca özgü nitelik taşıyabilir (dijital kullandığında kalp ritminin anormalleşme­si). Hafif yan etkiler bastırılabilir. AncaK daha şiddetli olanlar dikkatle gözlenmeli ve istenmeyen herhangi bir etkinin ilk be­lirtileri ortaya çıkar çıkmaz, ilacın kullanı­mına son verilmelidir.
ilaclar
Gebelik  sıra­sında, ilaçlar, plasentadan geçerek döliite ulaşabilirler; onun gelişimini aksatabilirler ve îalidomid’de olduğu gibi organ ve şekil bozukluklarına yol açabilirler,İlaçlar yalnızca belirtileri ortadan kaldır­mak (ağrı kesiciler, kusma önleyiciler) ya da hastalığı kontrol altına almak amacıy­la kullanılır. Enfeksiyon yapan etkenin öl­dürülmesi, özel enfeksiyonlara karşı korun­ma, kas (ParJtinson İlaçları) veya zihin (antîclepressanlar) fonksiyonları üzerinde normal kontrolü geri getirme, bir eksikliği gidererek kaybolmuş fonksiyonları yeni­den kazandırma1 (pernisiyöz anemide B12 vitamininin yaptığı gibi), iîtihabi tepkileri baskı altına alma (steroidier, aspirin), bir organın dana iyi çalışmasını sağlama (di­jital), normal bir organın erkinliğini değiş­tirerek hastalıklı organı koruma (kalp yet­mezliğinde diüreükler) ya da kanser hüc­releri üzerine toksik etki meydana getir­me (kanserde kemoterapi), hep bu amaca yöneliktir. İlaçların bilimsel olarak incelen­mesi, Farmakolojidalının konusudur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Kadın sitemap, Dekorasyon sitemap, Yemek Tarifleri sitemap Sağlık Sitesi Yandex.Metrica